Sisekujundaja konsultatsioonid

Konsultatsiooni käigus tutvume objektiga ning lähtudes kliendi soovidest ja objekti vajadustest anname sellele oma esmased suulised soovitused. Sobivate toodete leidmiseks ja inspiratsiooni saamiseks on võimalik konsultatsioone läbi viia ka sisustuspoodides. Vajadusel teostame lisaks eskiisjooniseid ja vormistame omapoolsed ettepanekud kirjalikult.

Sisekujunduse konsultatsioon on kliendile parim ja efektiivseim võimalus tervikliku sisekujundusprojekti puudutavate küsimuste arutamiseks ja vajalike tööetappide määratlemiseks.